full screen background image

Biciklistički klub MTB Tešanj

Udruženje Biciklistički klub „MTB“ iz Tešnja je nestranačko, nevladino, neprofitno udruženje građana utemeljena u cilju promicanja, razvitka i unapređenja biciklističkog sporta na području Tešnja.

Udruženje se organizira i djeluje kao udruženje sa svojstvom: neprofitne, nevladine, nestranačke pravne osobe.

Javnost rada Udruženja ostvaruje se pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruženja i javnim saopštenjem o radu Udruženja. Članovi se o radu Udruženja obavještavaju putem sjednica organa Udruženja te putem Interneta. Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama organa i izvještavati javnost o radu.

U djelatnosti Udruženja nije dopuštena rasna, nacionalna, vjerska i politička diskriminacija te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

Član Udruženja može biti: državljanin Bosne i Hercegovine, strana osoba koja ima stalni ili privremeni boravak u Bosni i Hercegovini, ili pravna osoba, koja dobrovoljno pristupi Udruženju, a koja prihvati statut i programske ciljeve i djelatnosti Udruženja.

 

Aktivni član postaje osoba koja svojim kontinuiranim aktivnim radom doprinosi ostvarenju ciljeva i zadataka Udruženja (aktivno sudjeluje u pripremi i izvršenju programa Udruženja, može birati i biti biran u organe Udruženja).

 

Redovni član je svaka osoba koja svojim radom i zalaganjem doprinosi radu Udruženja (sudjeluje u radu Skupštine, može birati, ali ne može biti biran u organe Udruženja).

 

Počasni član može postati osoba iznimno zaslužna za rad i razvitak Udruženja, za ostvarivanje ciljeva i zadaća Udruženja te sporta u cjelini (ne sudjeluje u radu Skupštine, ne može birati niti biti biran u organe Udruženja).

         

Potpomažući član može postati svaka pravna ili fizička osoba, koja svojom financijskom i drugom potporom redovito pomaže razvitak i napredak Udruženja i ostvarivanje njegovog programa. Potpomažući član obvezan je poštivati Statut Udruženja, čuvati i štititi njegov ugled (ne sudjeluje u radu Skupštine, ne može birati niti biti biran u organe Udruženja).

 

Svaki član Udruženja dužan je pridržavati se Statuta i drugih akata Udruženja, izvršavati preuzete obveze i redovito plaćati članarinu u iznosu koji usvoji Upravni odbor.

U javnim nastupima član Udruženja dužan je čuvati ugled i interese Udruženja.

O primanju u članstvo, prestanku članstva, te o statusu člana odlučuje Upravni odbor Udruženja.

 

Cilj Udruženja je da svojom djelatnošću pridonosi:

–         razvoju i unapređenju biciklističkog sporta,

–         razvoju i unapređenju međusobnih odnosa svojih članova u duhu sportskog ponašanja i tolerancije,

–         pomoć u promociji razvitak biciklizma, zdravog života, sporta općenito, prirodnih ljepota BiH,

–         edukaciji u vidu stručnih tekstova, savjeta, testova opreme, tehnika vožnje,

–         organizovanje biciklističkih vožnji i utrka,

–         mapiranje, označavanje i pravljenje novih biciklističkih staza,

–         pomoć u promociji ekološke svijesti i zaštite okoliša,

–         učestvovanje u javnim raspravama vezanim za planiranje biciklističkih staza,

–         radu sa djecom i omladinom,

–         izdavanje knjiga, časopisa, prospekata, brošura, vodiča i mapa,

–         pružanje savjetodavnih usluga,

–         obavljanje drugih zakonitih poslova koji su u funkciji ostvarivanja ciljeva Udruženja.

 

U ostvarivanju svojih ciljeva Udruženja obavlja slijedeće djelatnosti zalaže se:

–         za unapređenje i omasovljenje biciklizma,

–         sudjeluje na biciklističkim manifestacijama u BiH i inozemstvu,

–         organizira i provodi sportsko i druge akcije i aktivnosti sa sadržajem biciklističkog sporta,

–         zastupa zajedničke interese članova Udruženja pred gradskim, kantonalnim, državnim i sportskim organima i organizacijama,

–         povezuje se i pristupa organizacijama slične orijentacije u zemlji i inozemstvu,

–         pruža pomoć svojim članovima u prometnom, sportskom i tehničkom educiranju.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com