full screen background image

ŽKK TEŠANJ

O nama

Ženski košarkaški klub Tešanj osnovan je sa primarnim ciljem popularizacije svih onih moralnih vrijednosti koje se mogu steći kroz sport uopće, a posebno žensku košarku.

Naša vizija je jasna, vršiti višestran kontinuiran uticaj na mladog čovjeka kroz razvijanje ličnih, a zatim i društvenih vrijednosti.

Jedan od bitnih uslova, a samim tim i zadataka koji je postavljen pred nas, na samom početku funkcionisanja kluba jeste izbor  trenera, odnosno ljudi koji će moći sprovesti u djelo zacrtani cilj.

Prvenstveni cilj u radu sa djecom jeste sticanje povjerenja djeteta, a zatim i roditelja, posebno danas u vremenu u kojem živimo, na šta ne treba posebno trošiti riječi.

Kvalitet kao standard je bio primaran od samog početka, te ne čudi činjenica da su već

u početku okupljeni najbolji treneri za rad sa mladima, na području regije. Kombinacija iskusnih i mladih trenera, punih entuzijazma i želje za prenošenjem znanja će, nadamo se, biti ključ uspjeha. Naravno, kao i svaki klub, pa tako i naš ima određene ambicije na polju kvalitetnog rada sa najtalentovanijim pojedincima, tako da će to biti jedan od razloga pokretanja ljetne i zimske škole košarke i stvaranje što veće baze koja će iznjedriti nove vrhunske košarkašice.

Sve ove aktivnosti imaju za cilj da se kroz košarku kod polaznika naše škole razvije upornost, disciplina, odgovornost, timski duh, osobnost, kreativnost i pozitivno razmišljanje. Tako direktno utičemo na ranu socijalizaciju djece, uklanjajući mogućnosti društvenog neprihvaćanja.

Naš tim prati ne samo fizički razvoj kod polaznika naše škole košarke, već i različite aspekte društvenog djelovanja, uključujući i obrazovanje.

Razvojem osobnosti i odgovornosti se direktno utiče na odbijanje devijantnog ponašanja u savremenom društvu (droge, alkohola,…).

U klubu smo uspjeli selektirati slijedeće takmičarske selekcije:

 • pretpionirke
 • pionirke
 • kadetkinje
 • juniorke

Naše takmičarske selekcije redovni su učesnici košarkaških turnira koji se održavaju u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Standard je postavljen, a u narednom periodu će se pokazati da samo kvalitetan rad može dati kvalitetne košarkašice i buduće šampionke.

Sve to je još jedan dokaz da ŽKK Tešanj ima namjeru postati respektabilan kolektiv i primjer sportske organizacije koja ima svoju misiju, viziju i strategiju sa jasnim ciljevima i zadacima.

U protekloj takmičarskoj sezoni, Vaše i naše djevojke su u svim kategorijama postigle i ostvarile značajne rezultate na prvenstvima gdje su učestvovale, što nam je dalo poticaj za daljnji rad i koračanje po stepenicama koje vode ka vrhu gdje se nalaze samo najbolji.

Misija

Misija kluba ogleda se u doprinosu razvoju sporta, posebno ženske košarke, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u užem i širem regionu, kroz aktivnosti koje se u klubu provode, uvažavajući zakonitosti sistema i organizacije koji su u klubu visoko standardizovani. U tom pogledu klub je otvoren prema javnosti i okruženju, potiče i afirmiše uključivanje mladih ljudi u bavljenje sportom od najmlađih selekcija u školi košarke preko takmičarskih selekcija u kojima mladi talenti imaju mogućnost afirmisanja, pokazivanja i dokazivanja što razvija sve komponente ličnosti, kako karakternih osobina tako i psiho-fizičkih statusa svakog pojedinca.

U svojoj misiji klub je razvio koncept zdravog razvoja, brige i zdravstvene zaštite svakog pojedinca koji se nadopunjuje sa odgojno-obrazovnim radom koji usmjerava potiče i pomaže u obrazovanju, daljem školovanju i usavršavanju mladih koji su dio porodice kluba.

Vizija

Vizija kluba je postati respektabilan sportski kolektiv koji će imati zapaženu ulogu u razvoju sporta u Bosni i Hercegovini, posebno ženskoj košarci, koji će kroz svoje programske aktivnosti, stručnim radom i usmjerenjima stvoriti realne uslove za prerastanje u košarkaški centar koji će biti otvoren prema okruženju i imati društveno-korisnu vrjednost koja će biti prepoznata i upotrebljiva.

Kao takav košarkaški centar sa bazom u kojoj će škola košarke biti masovno popularisana, selekcije mlađih kategorija sa sportskim odgojem kao preferensom i takmičarske slekcije u državnim prvenstvima koja su prilike za mlade, talentirane košarkašice, stvorit će uslove za kvalitetan rad koji će biti dostupan našem okruženju, bez potrebe odlaska mladih talentiranih košarkašica i sportista u druge sredine radi boljih uslova i napredovanja u sportskoj karijeri.

Vizija kluba je napraviti novi pristup u organizaciji sportskog okruženja, nova promišljanja koja će naše okruženje staviti u centar dešavanja i podići cjelokupni razvoj sporta u BiH na veći nivo što će se pozitivno odraziti na status našeg sporta i košarke u Evropi i cijelom svijetu. U tom smislu je i zadaća kluba kontinuirano praćenje promjena koje se dešavaju u svijetu sporta, posebno košarke i usklađivanje sa trendovima u svim poljima stručnog rada i prateće organizacijske strukture.

Ciljevi kluba:

 1. Popularizirati žensku košarkašku kroz školu košarke i u kontinuitetu težiti povećanju broja djevojčica koje će se baviti sportom.
 2. Sistematskim radom podizati nivo takmičarskih selekcija i osnažiti povezanost i mobilnost košarkašica kroz programe individualnog i timskog pristupa.
 3. Težiti osvajanju prvenstava na globalnom planu kluba u svim takmičarskim selekcijama i plasmanu u veći rang takmičenja prema selekcijama.
 4. Pratiti i kontinuirano inovirati sadržaje shodno promjenama u klubu i okruženju.
 5. Stvarati bazu košarkašica za reprezentativne selekcije i napraviti konekciju praćenja košarkašica na relacijama klub – stručni štabovi reprezentativnih selekcija.
 6. Plasman kluba u više lige.
 7. Učestvovati na prestižnim košarkaškim kampovima u BiH i Europi.
 8. Dinamizirati učešće na međunarodnim turnirima za sve selekcije.
 9. Edukacija trenera, košarkašica i roditelja.
 10. Napraviti prepoznatljiv brend ŽKK Tešanj na globalnom nivou.

Kontakti:

Adresa kluba: Braće Pobrić bb, 74260 Tešanj, BiH

E-mail: info@zkk-tesanj.com

 Web: www.zkk-tesanj.com

 Kontakt telefon: +387(0)61177134

 Žiro račun: 3385502256356082, UniCredit Bank

 Predsjednik kluba: Ekrem Spahić

 Uprava kluba:

 • Saša Turković, predsjednik Skupštine kluba
 • Adem Handžić, član uprave kluba
 • Armin Ćostović, član uprave kluba
 • Muris Livnjak, član uprave kluba
 • Mirsad Solo, član uprave kluba

Treneri:

 1. Adnan Mehuljić
 2. Maid Jabandžić
 3. Zerina Kahrović

Ukupno su angažovana 3 trenera, koji svoje iskustvo i znanje prenose u radu sa mladim košarkašicama, kako bi zadovoljili kriterije u pogledu kvalitete trenažnog procesa.

Edukacija trenerskog kadra je stalna i u uskoj vezi sa novim naučnim dostignućima.

Uslovi rada:

Treninzi se održavaju u sportskim dvoranama OŠ Huso Hodžić, OŠ Rešad Kadić i SRC Tešanj.

Dosadašnji rezultati i učešće na turnirima:

 1. Kadetkinje – drugo mjesto Liga mladih KS Zenica, sezona 2014/2015
 2. Pionirke – treće mjesto Liga mladih KS Zenica, sezona 2014/2015
 3. Dan ženske košarke Živinice 2014
 4. Ženski košarkaški turnir Tešanj 2014, kadetkinje – prvo mjesto
 5. Sportske igre mladih Tešanj-Sarajevo 2014
 6. Kengur Kup Zenica 2014
 7. Woman Konjic Kup 2014
 8. Međunarodni košarkaški turnir Slavonski Brod 2014, kadetkinje – drugo mjesto
 9. Igre prijateljstva Start Tuzla 2014, pretpionirke – drugo mjesto
 10. Ženski košarkaški turnir Tešanj 2015, pionirke – drugo mjesto
 11. Liga mladih KS BiH U16, sezona 2015
 12. Turnir u košarci za djevojčice Konjic 2015, pionirke – treće mjesto
 13. Sportske igre mladih Tešanj-Sarajevo 2015
 14. Košarkaški turnir Maglaj 2015, pionirke – drugo mjesto
 15. Kengur Kup Zenica 2015
 16. StreetBall Challenge Jelah 2015 – prvo, drugo i treće mjesto
 17. 4. Internacionalni turnir Woman Konjic Kup 2015

18. 2. Međunarodni mini  basket turnir za djevojčice ’’Od mini basketa do košarke’’  Konjic 2015,           škola košarke – treće mjesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com