full screen background image

Nadzorni odbor

  1.  Hamza Hotić, (KK „Gradina“ Tešanj) – Predsjednik NO
  2. Nusret Plančić (Streljački klub Tešanj) – član NO
  3. Dževad Bekrić (NK „Pobjeda“ Tešanjka) – član NO

Savez radi zakonitosti i praćenja izvršenja dogovorenih ciljeva, zadataka i interesa ima Nadzorni odbor kojeg imenuje Skupština Sportskog saveza. Članovi Nadzornog odbora Saveza ne mogu biti i članovi Skupštine i drugih organa Saveza. Nadzorni odbor ima tri člana. Nadležnost: kontrolira provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Saveza, vrši kontrolu izvršavanja zakonskih, ugovornih i drugih obaveza Saveza, – kontroliše poštovanje i izvršenje odredbi Statuta i drugih normativnih i općih akata, – preduzima i druge mjere u vezi sa svojim poslovima i zadacima i djelokrugom rada. Nadzorni odbor Saveza za svoj rad odgovoran je Skupštini Saveza i podnosi joj izvještaj o svom radu i nalazima kontrole.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com