Javni poziv za dostavu ponuda za isporuku hrane i osvježenja.

Sportski savez općine Tešanj poziva na konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za isporuku hrane i osvježenja za potrebe realizacije projekta „Za jednakost u životu“, koji se implementira u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom balkanu, finansiran od Europske unije a koji provodi UNDP.

SPECIFIKACIJA: 

LOT 1.

NAZIV ARTIKLA/ROBE KOLIČINA Jedinična cijena sa izraženim PDV-om UKUPNO
TOPLI OBROK – Gotovo jelo sa salatom i jednim osvježavajućim bezalkoholnim pićem, u pvc ambalaži sa priborom za jelo  65 komada    
Ukupna cijena svih artikala sa izraženim PDV-om:

Napomena: Roba mora biti isporučena u pvc ambalaži sa priborom za jelo, na lokaciji Jezero Mrkotić u Mrkotiću, tokom mjeseca septembra 2019. godine, a tačan datum isporuke će biti dogovoren naknadno.

LOT 2.

NAZIV ARTIKLA/ROBE KOLIČINA Jedinična cijena sa izraženim PDV-om UKUPNO
TOPLI OBROK – Gotovo jelo sa salatom i jednim osvježavajućim bezalkoholnim pićem, u pvc ambalaži sa priborom za jelo  100 komada    
Ukupna cijena svih artikala sa izraženim PDV-om:

Napomena: Roba mora biti isporučena u pvc ambalaži sa priborom za jelo, na lokaciji Jezero Mrkotić u Mrkotiću, tokom mjeseca oktobra 2019. godine, a tačan datum isporuke će biti dogovoren naknadno.

LOT 3.

NAZIV ARTIKLA/ROBE KOLIČINA Jedinična cijena sa izraženim PDV-om UKUPNO
TOPLI OBROK – Gotovo jelo sa salatom i jednim osvježavajućim bezalkoholnim pićem, u pvc ambalaži sa priborom za jelo  100 komada    
Ukupna cijena svih artikala sa izraženim PDV-om:

Napomena: Roba mora biti isporučena u pvc ambalaži sa priborom za jelo, na lokaciji  osnovna škola u Kaloševiću, tokom mjeseca novembra 2019. godine, a tačan datum isporuke će biti dogovoren naknadno.

Ukupna cijena svih artikala za LOT 1., LOT 2. i LOT 3. sa izraženim PDV-om,

iznosi: __________KM

 

USLOVI ZA UČEŠĆE:

  • Da su ponuđači registrovani u relavantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima,
  • Da tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA  PONUDE:

Rok za dostavljanje ponude ističe 30.08.2019.godine u 12:00 h. Potpisane i ovjerene ponude nam možete dostaviti poštom ili lično na adresu: Sportski savez općine Tešanj, Kralja Tvrtka 1, 74260 Tešanj. Svi troškove u vezi pripreme i dostavljanja ponude padaju na teret ponuđača.

Neophodno je da ponuđač dostavi slijedeću dokumentaciju:

  • Izvod iz sudskog registra (fotokopija)
  • Porezni i identifikacioni broj (fotokopija)

OTVARANJE PONUDA:

Otvaranje ponuda će se obaviti dana 30.08.2019.godine, poslije 12:00 sati, u prisustvu dva člana komisije, u prostorijama Sportskog saveza općine Tešanj. Otvaranje ponuda konstatuje se zapisnički a zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti uzete u razmatranje.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE je najniža cijena ponude koja ispunjava uslove iz ovog poziva. Ponuđač može ponuditi samo jednu cijenu i cijena se ne može mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

OBAVJEŠTENJE  O DODJELI:

Svi ponuđači će pismenim putem biti obavješteni o rezultatima nabavke i o donošenju odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača.

ZAKLJUČENJE UGOVORA :

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

NAPOMENA: Sva plaćanja se vrše poslije isporuke robe. Avansna plaćanja nisu prihvatljiva.

Dostavljeno:

  1. Privrednim subjektima,
  2. Web-adresa: sportskisaveztesanj.ba,
  3. a/a.

 

Sportski savez općine Tešanj

Adnan Alić, Predsjednik

(Ovjereno pečatom i potpisano)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com