Javni poziv za dostavu ponuda za isporuku opreme za prevenciju infekcije virusom COVID-19.

Sportski savez općine Tešanj poziva na konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za isporuku opreme za prevenciju infekcije virusom COVID-19, za potrebe realizacije  projekta „Budimo odgovorni“, koji se implementira u sklopu „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom balkanu  finansiran od Europske unije a koji provodi UNDP.

SPECIFIKACIJA:

1.       Zaštitna maska jednokratna, troslojna, sa žicom na nosu, CE znak i certifikat 13485:2016.

8.000 komada

 

Mjerna jedinica:

 

1 komad

Jedinična cijena sa izraženim PDV-om:

 

_______________

Ukupna cijena sa izraženim PDV-om:

 

_______________

2.       Sredstvo za dezinfekciju ruku – gel za suho pranje sa pumpicom, na bazi alkohola (70 %), pak. 0,5 litra, Nije potrebno ispiranje, pH 6,5.

800 komada

 

Mjerna jedinica:

 

1 komad

Jedinična cijena sa izraženim PDV-om:

 

_______________

Ukupna cijena sa izraženim PDV-om:

 

_______________

3.       Zaštitna rukavica jednokratna, nitrilna,

8.000 komada

 

 

 

Mjerna jedinica:

 

1 komad

Jedinična cijena sa izraženim PDV-om:

 

_______________

Ukupna cijena sa izraženim PDV-om:

 

_______________

4.       Ceker platneni, sa ručkama, 35×40 cm, pamuk 100%, sa sito štampom na obje strane,

400 komada

 

Mjerna jedinica:

 

1 komad

Jedinična cijena sa izraženim PDV-om:

 

_______________

Ukupna cijena sa izraženim PDV-om:

 

_______________

 

UKUPNA VRIJEDNOST SVIH ARTIKALA SA IZRAŽENIM PDV-OM:

 

 

 

___________________

 

Napomena: Isporuku opreme za prevenciju infekcije virusom COVID-19 osigurati najkasnije u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora, mjesto isporuke robe: Vatrogasni dom u Tešnju, Krndija bb, Tešanj.

USLOVI ZA UČEŠĆE :

  • Da su ponuđači registrovani u relavantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima
  • Da tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora

ROK I NAČIN PODNOŠENJA  PONUDE:

Rok za dostavljanje ponude ističe 18.09.2020.godine u 12:00 h, bez obzira na način dostave.

Potpisane i ovjerene ponude nam možete dostaviti poštom ili lično na adresu:

Sportski savez općine Tešanj Kralja Tvrtka 1. 74269 Tešanj.

Svi troškove u vezi pripreme i dostavljanja ponudepadaju na teret ponuđača.

Neophodno je da ponuđač dostavi slijedeću dokumentaciju:

  • Izvod iz sudskog registra (fotokopija)
  • Porezni i identifikacioni broj (fotokopija)

OTVARANJE PONUDA:

Otvaranje ponuda će se obaviti u roku od tri dana po isteku roka za dostavljanje ponude, u prostorijama Sportskog saveza općine Tešanj. Otvaranje ponuda konstatuje se zapisnički a zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti uzete u razmatranje.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE je najniža cijena ponude koja ispunjava uslove iz ovog poziva. Ponuđač može ponuditi samo jednu cijenu i cijena se ne može mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

OBAVJEŠTENJE  O DODJELI:

Svi ponuđači će biti obavješteni o rezultatima nabavke najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljačai to elektronskim putem ili putem redovne pošte ili neposredno.

ZAKLJUČENJE UGOVORA :

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

NAPOMENA: Sva plaćanja se vrše poslije isporuke robe. Avansna plaćanja nisu prihvatljiva.

 

Za Ugovorni organ: Sportski savez općine Tešanj

Predsjednik udruženja Adnan Alić

(Ovjereno pečatom i potpisano)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com