Skupština Sportskog saveza općine Tešanj.

U srijedu, 23.03.2022. godine, u zgradi Općine Tešanj – sala Općinskog vijeća (potkrovlje), zakazana je Izborno-izvještajna sjednica Skupštine Sportskog saveza općine Tešanj.

Početak sjednice planiran je u 15:30 sati.

Pozivamo sve članove Saveza da prisustvuju sjednici na način da imenuju svog predstavnika koji će, na osnovu popunjenog obrasca „Ovlaštenje“ (koji su dobili zajedno sa materijalima), imati status delegata i pravo glasa na Skupštini.

Takođe, pozivamo članove Saveza da svoje prijedloge za izbor u organe Saveza (predsjednik i potpredsjednik Skupštine, Predsjednik Saveza, članovi Upravnog odbora, Nadzorni odbor, generalni sekretar), dostave na mail Saveza najkasnije 2 dana prije početka sjednice.

Pozivamo i predstavnike medija sa područja naše općine da isprate ovu Skupštinu.

Sportski pozdrav,

Predsjednik Skupštine Sportskog saveza

Refik Ćusto

Loading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com