Nadzorni odbor

  1. Dino Sinanović, mr.ing.maš. (Rukometni klub “Bosna” Tešanj) – Član NO,
  2. Eldin Srkalović, dipl.ecc. (Košarkaški klub “Gradina” Tešanj) – član NO,
  3. Almir Brka, prof.  (Paintball klub „Lasta“ Vukovo) – član NO.

Savez radi zakonitosti i praćenja izvršenja dogovorenih ciljeva, zadataka i interesa ima Nadzorni odbor kojeg imenuje Skupština Sportskog saveza. Članovi Nadzornog odbora Saveza ne mogu biti i članovi Skupštine i drugih organa Saveza. Nadzorni odbor ima tri člana. Nadležnost: kontrolira provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Saveza, vrši kontrolu izvršavanja zakonskih, ugovornih i drugih obaveza Saveza, – kontroliše poštovanje i izvršenje odredbi Statuta i drugih normativnih i općih akata, – preduzima i druge mjere u vezi sa svojim poslovima i zadacima i djelokrugom rada. Nadzorni odbor Saveza za svoj rad odgovoran je Skupštini Saveza i podnosi joj izvještaj o svom radu i nalazima kontrole.

Loading