Nadzorni odbor

  1. Enes Omahić, dipl.ecc. (Biciklistički klub Tešanj) – Predsjednik NO,
  2. Eldin Srkalović, dipl.ecc. (KK “Gradina” Tešanj) – član NO,
  3. Almir Brka, prof.  (PK „Lasta“ Vukovo) – član NO.

Savez radi zakonitosti i praćenja izvršenja dogovorenih ciljeva, zadataka i interesa ima Nadzorni odbor kojeg imenuje Skupština Sportskog saveza. Članovi Nadzornog odbora Saveza ne mogu biti i članovi Skupštine i drugih organa Saveza. Nadzorni odbor ima tri člana. Nadležnost: kontrolira provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Saveza, vrši kontrolu izvršavanja zakonskih, ugovornih i drugih obaveza Saveza, – kontroliše poštovanje i izvršenje odredbi Statuta i drugih normativnih i općih akata, – preduzima i druge mjere u vezi sa svojim poslovima i zadacima i djelokrugom rada. Nadzorni odbor Saveza za svoj rad odgovoran je Skupštini Saveza i podnosi joj izvještaj o svom radu i nalazima kontrole.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com