GENERALNI SEKRETAR

Emir  Kotorić.

Generalni sekretar Saveza ima radno vrijeme 08-12 sati u kancelariji, brine se o obavljanju administrativno-tehničkih i finansijskih poslova Saveza, odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Saveza, zastupa i predstavlja Savez; rukovodi radom stručne službe (ukoliko je obrazovana); brine se o obavljanju administrativno-tehničkih i finansijskih poslova Saveza; pruža predsjedniku Saveza potrebnu pomoć obavljanju posla iz njegove nadležnosti; učestvuje u pripremanju sjednica Upravnog odbora i sjednica Skupštine Saveza; učestvuje u radu Upravnog odbora, bez prava odlučivanja; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Saveza, po odlukama Skupštine i Upravnog odbora te po uputama i nalozima predsjednika Upravnog odbora.

Kontakt telefon: 061/870-613,
Mail: sportskisaveztesanj@hotmail.com

Loading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com